TIPUS DE CABANES

Trobem diferents tipus de cabanes. Les més singulars són les de pedra seca, les quals poden tenir dues tipologies: les de volta i les de coberta de lloses. Les primeres són unes estructures de planta rectangular de volta de canó, amb una menjadora a la paret del fons, que sovint és la pròpia roca natural, i cobertes amb lloses, terra i vegetació. A la façana trobem una paret amb la porta d’entrada. Aquestes són molt comunes a la part del terme que es troba al nord del riu Sió. Les segones també tenen planta rectangular i es troben integrades en el relleu, amb la diferència que la coberta, en lloc de ser de volta, és feta amb lloses de pedra tallada; unes lloses rectangulars allargades de grans dimensions fan la funció de bigues i a sobre, unes altres de més petites fan la funció de revoltons. Aquest sostre de lloses és recobert també amb terra i vegetació natural, de manera que queden ben integrades en el terreny. Pel que fa a la façana, algunes tenen una paret amb la porta, mentre que en d’altres directament l’obertura és l’espai que deixen les cantonades de les parets laterals. Aquesta tipologia de cabanes són exclusives de la part sud del municipi, als secans propers a Bellmunt. A part d’aquestes dues tipologies de cabanes, també en trobem d'altres que són construccions més convencionals, de planta quadrada o rectangular, i cobertes amb una teulada de teules. Aquesta tipologia de cabanes es troben indistintament en totes les partides del municipi.

A part, també trobem construccions de dimensions més grans com els corrals i els coberts i els masos, i també les eres. Aquestes últimes són terrenys plans situats al costat de les cabanes on es feia la batuda. Sovint trobem conjunts de diversos elements, amb una cabana, un corral o un cobert i una era. Segons els elements que trobem, el lloc pot rebre la denominació de cabana, era, corral o cobert.


Cal destacar que les cabanes es construeixen a partir dels recursos que hi ha l’abast a cada zona del municipi. Les cabanes amb la coberta de lloses de pedra es troben totes a la part sud del terme, ja que allà hi ha una pedra molt resistent, que permet ser tallada. En canvi, les de volta es troben a la zona nord, on la pedra és més tova i no és tan resistent. Un altre mètode constructiu que trobem és la tàpia, parets fetes de fang de terra argilosa, que s’abocava a un encofrat de fusta, es compactava i es deixava assecar. A causa de la poca resistència a l’aigua d'aquest material, aquest tipus de construccions requerien un manteniment periòdic pel seu deteriorament ràpid.

Equip tècnic

Amb el suport i finançament de:

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now